Вид з висоти пташиного польоту на місто Гьольхайм, на задньому плані - Доннерсберг

Планування міського землекористування

Планування міського землекористування

Міське планування землекористування - це інструмент планування, який спрямовує та впорядковує містобудівний розвиток муніципалітету. Воно здійснюється у два етапи за формальною процедурою, яка всебічно регулюється Будівельним кодексом (BauGB). Спочатку, в рамках підготовчого планування міського землекористування, розробляється план землекористування для всього муніципалітету (§§ 5 - 7 BauGB). Потім, в рамках обов'язкового планування міського землекористування, розробляються плани забудови для просторових підрайонів муніципалітету (§§ 8 - 10 BauGB).

Муніципалітети відповідають за розробку міських планів землекористування. Вони підлягають правовому нагляду з боку вищих адміністративних органів, а судові органи здійснюють контроль за дотриманням стандартів.