Widok z lotu ptaka na Göllheim, w tle Donnersberg

Planowanie przestrzenne w miastach

Planowanie przestrzenne w miastach

Urbanistyczne planowanie przestrzenne jest narzędziem planowania służącym do kierowania i porządkowania rozwoju urbanistycznego gminy. Jest ono przeprowadzane w dwóch etapach w ramach formalnej procedury, która jest kompleksowo uregulowana w kodeksie budowlanym (BauGB). Najpierw, w ramach przygotowawczego planowania zagospodarowania przestrzennego, sporządzany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy (§§ 5 - 7 BauGB). Następnie, w ramach wiążącego miejskiego planowania zagospodarowania przestrzennego, sporządzane są plany zagospodarowania przestrzennego dla przestrzennych podobszarów gminy (§§ 8 - 10 BauGB).

Gminy są odpowiedzialne za sporządzanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. Podlegają one nadzorowi prawnemu wyższych organów administracyjnych oraz kontroli sądowej w zakresie standardów.