Вид з висоти пташиного польоту на місто Гьольхайм, на задньому плані - Доннерсберг

Попередня заявка на будівництво

Попередня заявка на будівництво

Попередня заявка на будівництво

Також є можливість подати попередню заявку на будівництво. Тут потрібен опис проекту, включаючи ескіз та офіційний план ділянки. Чим точніше і детальніше буде представлений проект будівництва, тим швидше дозвільний орган зможе прийняти рішення про його подальше погодження. Попередня заявка на будівництво особливо рекомендується, якщо власник будівлі хоче мати юридичну впевненість у тому, що запланований проект буде схвалений, оскільки буде видано офіційне рішення. Будівельне законодавство тут ще не встановлене, проте будівельна заявка все ж таки необхідна. Зазначені документи необхідно подати у трьох примірниках до муніципалітету м. Гьольхайм.


ОПИС ПОСЛУГ

Перед подачею заяви на будівництво можна запросити письмове рішення з окремих питань проекту будівництва (попереднє рішення про будівництво), подавши попередню заяву на будівництво. Як очікувана частина дозволу на будівництво, позитивне попереднє рішення про будівництво є обов'язковим для подальшої процедури отримання дозволу на будівництво.

Попередня заявка на будівництво, як правило, корисна, якщо незрозуміло, чи можна взагалі будувати на об'єкті нерухомості відповідно до чинного законодавства про планування забудови. Попередня заявка на будівництво може заощадити фінансові витрати, оскільки не всі будівельні документи, необхідні для отримання дозволу на будівництво, є обов'язковими. Крім того, попереднє рішення про будівництво забезпечує впевненість у можливості будівництва об'єкта нерухомості на ранній стадії.

Заява на отримання попереднього дозволу на будівництво подається в письмовій формі до адміністрації муніципалітету або адміністрації об'єднання муніципалітетів. До нього обов'язково додаються документи, необхідні для оцінки питань, що підлягають вирішенню.

Попереднє рішення про будівництво дійсне протягом чотирьох років, якщо воно не обмежене більш коротким терміном. Цей строк може бути продовжений за письмовою заявою, яка має бути отримана до закінчення строку.


ЯКА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ?

За попередній дозвіл на будівництво стягується плата відповідно до Земельного розпорядження про збори та винагороду за офіційні дії та послуги згідно з Будівельним кодексом (Спеціальний перелік зборів).


ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ