Widok z lotu ptaka na Göllheim, w tle Donnersberg

Wstępne zgłoszenie budowy

Wstępne zgłoszenie budowy

Wstępne zgłoszenie budowy

Możliwe jest również złożenie wstępnego zgłoszenia budowy. W tym przypadku wymagany jest opis projektu wraz ze szkicem i oficjalnym planem zagospodarowania terenu. Im dokładniej i bardziej szczegółowo można przedstawić projekt budowlany, tym szybciej organ zatwierdzający będzie mógł wypowiedzieć się na temat jego późniejszej dopuszczalności. Wstępne zgłoszenie budowy jest szczególnie zalecane, jeśli właściciel budynku chce mieć pewność prawną, że planowane przedsięwzięcie jest możliwe do zatwierdzenia, ponieważ zostanie wydana formalna decyzja. Prawo budowlane nie jest tu jeszcze ustanowione, konieczne jest jednak zgłoszenie budowlane. Dokumenty te należy przedłożyć w trzech egzemplarzach w urzędzie gminy Göllheim.


OPIS USŁUG

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę można w ramach wstępnego wniosku o pozwolenie na budowę zażądać pisemnej decyzji dotyczącej poszczególnych kwestii projektu budowlanego (wstępna decyzja budowlana). Pozytywna wstępna decyzja budowlana, jako oczekiwana część pozwolenia na budowę, jest wiążąca dla dalszego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.

Wstępne zgłoszenie budowy jest z reguły przydatne, gdy nie jest jasne, czy nieruchomość może być w ogóle zabudowana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wstępne zgłoszenie budowy może zaoszczędzić nakłady finansowe, ponieważ nie są potrzebne wszystkie dokumenty budowlane wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto, wstępna decyzja o warunkach zabudowy daje pewność co do możliwości zabudowy nieruchomości na wczesnym etapie.

Wniosek o wydanie wstępnego pozwolenia na budowę należy złożyć w formie pisemnej w urzędzie gminy lub urzędzie związku komunalnego. Do wniosku należy załączyć dokumenty wymagane do oceny kwestii, które mają być rozstrzygnięte.

Wstępna decyzja budowlana jest ważna przez cztery lata, chyba że zostanie ograniczona do krótszego okresu. Okres ten może zostać przedłużony na pisemny wniosek, który musi wpłynąć przed upływem terminu.


JAKIE SĄ OPŁATY?

Za wstępne pozwolenie na budowę pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Krajowym w sprawie opłat i wynagrodzeń za czynności urzędowe i usługi zgodnie z Kodeksem budowlanym (specjalny wykaz opłat).


PODSTAWA PRAWNA