Odlot Uli Lamp

Rozporządzenie o zapobieganiu zagrożeniom

Rozporządzenie o zapobieganiu zagrożeniom

Rozporządzenie w sprawie zapobiegania zagrożeniom reguluje środki i przepisy podejmowane przez gminę stowarzyszeniową w celu zapobiegania lub zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Tutaj można znaleźć rozporządzenie gminy Göllheim w sprawie zapobiegania zagrożeniom: