Linie zamarznięte

Odprowadzanie ścieków

Odprowadzanie ścieków

Odprowadzanie ścieków

Zadaniem kanalizacji jest odprowadzanie i nieszkodliwe usuwanie ścieków i wód opadowych z posesji znajdujących się na terenie zakładu oraz zbieranie, usuwanie, oczyszczanie i utylizacja osadów z dopuszczonych do obrotu małych oczyszczalni ścieków.

Z wyjątkiem gminy Lautersheim ścieki oczyszczane są mechanicznie i biologicznie w grupowej oczyszczalni ścieków "Mittleres Pfrimmtal" w Monsheim. Tutaj znajdą Państwo stronę internetową Zrzeszenia Małych Zakładów w Pfrimmtal. 

Ścieki z Lautersheim są oczyszczane w Verbandsgemeinde Leiningerland. Tutaj można znaleźć stronę Verbandsgemeinde Leiningerland.