Linie zamarznięte

Numer alarmowy i numer awarii

Numer alarmowy i numer awarii

Numer alarmowy i numer awarii


Serwis rezerwowy przedsiębiorstwa komunalnego Göllheim:

W przypadku usterek w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków z Verbandsgemeindewerke można się kontaktować poza godzinami pracy pod następującymi numerami telefonów.

(Nowy numer!)
Wodociąg: 06351/130023

Abwasserbeseitigung: 0152/08831030

Usunięcie nieprawidłowości w instalacji domowej należy zlecić samemu właścicielowi domu.