Kościół i ratusz gminy Dreisen

Witamy w Dreisen

Dreisen

Dreisen

Miejscowy burmistrz: Kathrin Molter

Herb gminy Dreisen

Godziny urzędowania gminy: poniedziałki, 18.30 - 19.30, ratusz Dreisen

Uznana gmina turystyczna Dreisen leży siedem kilometrów na południe od Donnersbergu po obu stronach rzeki Pfrimm. Podczas gdy stare centrum miasta rozciąga się na północny zachód od małej rzeki, nowe dzielnice rozciągają się na południowy wschód od Pfrimm. Gmina, która liczy prawie 1000 mieszkańców, zajmuje powierzchnię 903 ha i ma nadal charakter rolniczy. Jednak większość z tutejszych pełnoetatowych gospodarstw nie ma już następców.

Dreisen charakteryzuje się malowniczym starym centrum wsi i dzięki masie zachowanych domów z muru pruskiego z XVIII wieku może być określany jako odrębna "wioska z muru pruskiego".

Dzięki korzystnemu połączeniu komunikacyjnemu z drogami L 401 i B 47 oraz A 63, Dreisen jest dobrym punktem wyjścia do wycieczek po bliższej i dalszej okolicy.
Miłośnicy wędrówek znajdą w Dreisen idealne warunki: Przez powiat Dreisen przebiega nie tylko szlak turystyczny wzdłuż rzeki Pfrimm, ale także Wielki Szlak Turystyczny Palatynatu Zachodniego, Szlak Turystyczny Związku Lasów Palatynatu biegnący od Glanbrücken do Wachenheim/Wstr. oraz Szlak Turystyczny Saary-Ren-Main.

Kościół w Dreisen w śniegu