Zabytki w Kozienicach

Miasto bliźniacze gminy

Społeczność partnerska

Kozienice

Od 1996 r. istnieje partnerstwo pomiędzy gminą Göllheim a polskim miastem Kozienice (województwo mazowieckie), położonym ok. 100 km na południe od Warszawy.

Zabytki w Kozienicach


Spotkanie partnerskie:

W dniach od 1 do 4 października 2016 r. delegacja z partnerskiej gminy Kozienice w Polsce odwiedziła gminę Göllheim. Okazją do spotkania było 20-lecie partnerstwa. Przyjaciele z Marano Equo byli również gośćmi w Göllheim podczas tego weekendu. Oprócz różnych wycieczek po regionie i wymiany doświadczeń pomiędzy gośćmi a grupami i instytucjami z Göllheim, 3 października w Bürgertreff Weitersweiler odbyła się oficjalna uroczystość z okazji jubileuszu, w której uczestniczyły również gminy partnerskie Weitersweiler i Rüssingen, francuskie gminy Weiterswiller i Russange. Młodzi muzycy z Donnersberg District Music School oprawili udaną uroczystość doskonale wykonanymi utworami muzycznymi, w tym Etiudą Op.10/No. 3 Chopina. W swoim przemówieniu burmistrz Steffen Antweiler nawiązał do 20-letniego związku pomiędzy gminą Göllheim a miastem Kozienice. Partnerstwo i przyjaźń obu gmin powinny przyczynić się do przezwyciężenia wspólnej historii i przeciwdziałać podziałowi Europy na część zachodnią i wschodnią. Poprzez pielęgnowanie kontaktów międzyludzkich i kulturalnych oraz konsultacje i wymianę informacji należy kształtować wspólny rozwój i przyczyniać się do zapewnienia pokojowej przyszłości w zjednoczonej Europie. Naszym obowiązkiem jest uświadomienie naszym dzieciom i dzieciom naszych dzieci, że potrzeba nieustannych wysiłków wszystkich, aby żyć i zachować dom Europy, zjednoczonej Europy. Głównym filarem partnerstwa jest coroczna wymiana uczniów pomiędzy Szkołą Gutenberga w Göllheim i Gimnazjum nr 1 w Kozienicach oraz połączenie straży pożarnych. Burmistrz Kozienic Tomasz Śmietanka w swoim wystąpieniu nawiązał również do wspólnego celu, jakim jest pomoc w przezwyciężeniu wspólnej historii poprzez partnerstwo i przyjaźń oraz przyczynienie się do zapewnienia pokojowej przyszłości w Europie, aby przezwyciężyć podział Europy na wschodnią i zachodnią połowę. Słowa powitania przekazali zarządcy powiatu Donnersberg i powiatu Kozienice, burmistrzowie francuskich i włoskich miast partnerskich oraz ich niemieccy gospodarze. Szczególne podziękowania otrzymali założyciele i towarzysze partnerstwa w ciągu ostatnich 20 lat, Hans Appel i Klaus-Dieter Magsig ze strony niemieckiej oraz Henryk Madejski, Tomasz Śmietanka i Andrzej Zieliński ze strony polskiej.