Widok z lotu ptaka na Göllheim, w tle Donnersberg

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego jest przygotowawczym miejskim planem zagospodarowania przestrzennego sporządzonym przez gminę. Zawiera on zamierzone przez gminę planistyczną lub społeczność lokalną i zróżnicowane dla poszczególnych obszarów przeznaczenie urbanistyczne, takie jak: tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej, tereny komunikacyjne, tereny gospodarcze, tereny użyteczności publicznej, tereny zielone, tereny leśne i tereny rolne. Plan zagospodarowania przestrzennego jest wiążący dla władz i nie ma bezpośredniego wpływu na zewnątrz.

Tutaj można znaleźć plan zagospodarowania przestrzennego gminy Göllheim.
3. częściowa aktualizacja dotycząca odnawialnych źródeł energii:

Wskazówka: Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Göllheim ma zostać wkrótce zaktualizowany w ramach trzeciej całościowej aktualizacji i jest obecnie w przygotowaniu. Pozostałe dokumenty planu zagospodarowania przestrzennego można znaleźć w poszczególnych gminach.

Kontakt

Nie znaleziono pracowników.