Ochrona danych

Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca korzystania ze strony www.vg-goellheim.de

Verbandsgemeinde Göllheim pragnie przedstawić Państwu poniżej, w jaki sposób obchodzi się z Państwa danymi osobowymi w sieci, jakie anonimowe dane użytkowników są zbierane i analizowane oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.


1) wersja skrócona

a) Jakie dane są gromadzone

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zapisywany jest adres IP, system operacyjny i niektóre informacje o przeglądarce. Odbywa się to w formie anonimowej i służy do analizy ruchu odwiedzających na stronie internetowej.


b) Do czego wykorzystywane są dane

  • Aby analizować odsłony.
  • Naprawianie problemów technicznych.
  • Do wykrywania zagrożeń i zapobiegania im.
  • Na żądanie: w celu przesłania informacji.


c) Twoje prawa

W każdej chwili mogą Państwo zażądać informacji, korekty, usunięcia lub zablokowania danych przechowywanych na Państwa temat.

 

2. zakres stosowania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych (stan na dzień 01.03.2019) dotyczy oferty internetowej www.vg-goellheim.de gminy stowarzyszeniowej Göllheim oraz oferowanych tam treści własnych. Dla treści innych oferentów, do których odsyła się np. poprzez linki, obowiązują postanowienia tych oferentów. W szczególności ponoszą one odpowiedzialność za własne treści zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG).


3) osoby odpowiedzialne

a) Organ odpowiedzialny

Odpowiedzialnym za stronę internetową www.vg-goellheim.de w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych kraju związkowego Nadrenia-Palatynat jest

Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Freiherr-vom-Stein-Straße 1-3, 67307 Göllheim, Niemcy, tel.: 06351-49090, info@vg-goellheim.de

 

b) inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Verbandsgemeinde Göllheim jest Pani.

Jasmin Kreuzenstein, Freiherr-vom-Stein-Straße 1-3, 67307 Göllheim, Niemcy, 06351-490939, datenschutz@vg-goellheim.de

4. zakres przetwarzania danych osobowych

a) Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej, jak również naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową odbywa się regularnie tylko po uzyskaniu ich zgody. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.


b) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) lit. b EU-DSGVO.

Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych. O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza administracja, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c EU-DSGVO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. d) EU GDPR.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. e) EU GDPR.

 

c) Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wypełnienia umowy.


d) Linki

O ile na naszej stronie internetowej znajdują się linki do treści innych oferentów, można to rozpoznać po odpowiednim symbolu lub odnośniku tekstowym. Korzystanie z tych ofert, na które nie mamy wpływu, może podlegać innym warunkom niż te opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

5. ciasteczka

a) Opis i zakres przetwarzania danych

W tej ofercie internetowej stosowane są pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, pliki cookie mogą być zapisywane w systemie operacyjnym użytkownika. Cookies zawierają charakterystyczne ciągi znaków, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu już odwiedzonej strony internetowej.

Pliki cookies strony www.vg-goellheim.de zawierają następujące dane osobowe. Konkretnie jest to:

- Adres IP,

- System operacyjny

- Informacje o przeglądarce,

- Zainstalowane wtyczki przeglądarki

- Pochodzenie odwiedzających

Używamy plików cookies, aby zwiększyć komfort użytkowania.

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności. Dlatego nie jest już możliwe przyporządkowanie danych do użytkownika wywołującego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

W przypadku korzystania z treści osób trzecich za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. w przypadku linków) mogą być stosowane pliki cookie pochodzące od osób trzecich, o czym nie możemy Państwa wyraźnie poinformować. Najpopularniejsze przeglądarki umożliwiają określenie sposobu przetwarzania takich plików cookie, dzięki czemu można wyłączyć zapisywanie tych plików cookie lub ustawić rodzaj przetwarzania przez przeglądarkę lub usunąć te pliki cookie (informacje na temat obsługi plików cookie znajdują się na stronie https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies).

Możliwe jest również korzystanie z naszej strony internetowej bez plików cookie. W związku z tym mogą Państwo dezaktywować zazwyczaj ustawione automatyczne zapisywanie plików cookie w przeglądarce lub ustawić ją tak, aby informowała Państwa o przesyłaniu plików cookie.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. e EU-DSGVO.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie w celach analitycznych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

 

c) Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania z witryn internetowych.

Dane użytkownika gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

 

d) Czas składowania

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do naszych celów ewidencyjnych. Odbywa się to bezpośrednio po zakończeniu sesji.

e) Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego na naszą stronę internetową. Dlatego również Ty, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej, korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe.

Transmisji plików cookie typu Flash nie można zapobiec poprzez ustawienia przeglądarki, lecz poprzez zmianę ustawień odtwarzacza Flash.

 

6. narzędzie do analizy

Aby przeanalizować dane dotyczące dostępu lub w celu zwalczania błędów, wiele stron internetowych korzysta z narzędzi analitycznych, które mogą rejestrować i oceniać dostęp do strony internetowej. Na naszej stronie internetowej nie używamy żadnych tego typu narzędzi analitycznych.

 

7. integracja sieci społecznych

Ta strona nie integruje bezpośrednio sieci społecznościowych.

W stosownych przypadkach zamieszczono linki do portali społecznościowych. Dzięki temu dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej (np. adres IP, czas, URL) lub dane dostępne na Państwa urządzeniu końcowym (np. informacje o plikach cookie) są przekazywane do odpowiedniego dostawcy tylko wtedy, gdy świadomie korzystają Państwo z linku.

 

8. integracja innych dostawców zewnętrznych

a) Korzystanie z oferty Outdooractive

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług firmy Outdooractive. Outdooractive dostarcza elektroniczne bazy danych, z których Ty, jako nasz użytkownik, możesz korzystać w formie elektronicznego portalu informacyjnego w sektorze turystyki cyfrowej. Obejmuje to na przykład planowanie map i tras.

Outdooractive otrzymuje następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania przez Outdooractive elektronicznych baz danych oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO):

- Adres IP

- Data i godzina złożenia wniosku

- Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)

- Treść wniosku (konkretna strona)

- Kod statusu dostępu/HTTP

- Ilość danych przekazywanych w każdym przypadku

- Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie

- Przeglądarka

- Lokalizacja użytkownika

- System operacyjny i jego interfejs

- Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Outdooractive używa cookies, które są przechowywane w Twojej przeglądarce, w celu oceny. Outdooractive przechowuje informacje zebrane w ten sposób na serwerach w Niemczech oraz w krajach trzecich. Możesz ustawić ocenę poprzez usunięcie istniejących plików cookie i uniemożliwienie przechowywania plików cookie. Jeśli uniemożliwisz zapisywanie plików cookies, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że możesz nie być w stanie w pełni korzystać z elektronicznych baz danych Outdooractive. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.

Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi zbieranymi przez nas.

Outdooractive nadal korzysta z Twoich danych GPS podczas korzystania z elektronicznych baz danych.

Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania, okresów przechowywania. Nie posiadamy również informacji na temat usuwania zgromadzonych danych przez Outdooractive.

Outdooractive przechowuje zebrane o Tobie dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów badania rynku i/lub projektowania elektronicznych baz danych w oparciu o potrzeby. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Outdooractive. Podstawą prawną do korzystania z usług Outdooractive jest Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Outdooractive można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych zamieszczonym poniżej. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat Twoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności.

Polityka prywatności Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt:

https://corporate.outdooractive.com/de/datenschutzrichtlinien/
https://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html

b) Integracja filmów z Youtube

Filmy z Youtube są osadzane na naszej stronie internetowej. Należy zwrócić uwagę na obowiązujące oświadczenia Youtube dotyczące ochrony danych.

c) przekazywanie innym dostawcom zewnętrznym

Przekazywanie danych do innych zewnętrznych dostawców odbywa się wyłącznie za pomocą linku, tak więc dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej (np. adresy IP, czas, URL) lub dane dostępne na Państwa urządzeniu końcowym (np. informacje o plikach cookie) są przekazywane do odpowiedniego dostawcy tylko wtedy, gdy świadomie skorzystają Państwo z linku.

 

9. logowanie serwera

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas dostępu do tej strony internetowej, następujące dane są zbierane od odwiedzających i rejestrowane po stronie serwera:

 

- Nazwa pobieranego pliku lub strony oferty (URL)

- Data i godzina złożenia wniosku

- Ilość przekazywanych danych

- Typ przeglądarki/wersja przeglądarki

- Zastosowany system operacyjny

- URL odsyłającego

- Status dostępu (przesłany, nie znaleziono itp.)

 

b) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych poprzez logowanie serwera jest art. 6 ust. 1 lit. e EU-DSGVO.

 

c) Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych. Nie jest tworzony żaden osobisty profil użytkowania, a dane nie są przekazywane osobom trzecim.

 

d) Czas składowania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, następuje to najpóźniej po 30 dniach. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnej kontroli plików logowania serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użytkowanie.

Możliwe jest magazynowanie wykraczające poza ten zakres. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

 

e) Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

 

10. wprowadzanie danych osobowych

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Jeśli skontaktują się Państwo z nami, korzystając z oferowanych opcji kontaktu, Państwa dane zostaną zapisane w celu przetworzenia i odpowiedzi na Państwa zapytanie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody. Są to:

- Nazwa

- Adres e-mail

- Dalsze szczegóły w formularzu kontaktowym

Ponadto w momencie nawiązania kontaktu zapisywane są następujące dane:

- Adres IP użytkownika

- Data i godzina rejestracji

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe nadawcy przesłane wraz z e-mailem zostaną zapisane.

W tym kontekście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do opracowania rozmowy.

 

b) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych poprzez wprowadzenie danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a EU-DSGVO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Jeżeli wprowadzenie danych osobowych ma na celu zawarcie umowy, świadczenie usług lub opracowanie zapytania, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

 

c) Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania lub przesłania Państwu żądanych informacji.

 

d) Czas składowania

Zasadniczo dane będą przechowywane do czasu ostatecznego rozpatrzenia zapytania.

 

e) Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Jeżeli użytkownicy strony internetowej skontaktują się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

 

11. szyfrowanie

Ta oferta obsługuje szyfrowanie linii poprzez HTTPS/TLS. Dzięki temu osoby nieupoważnione nie będą mogły zapoznać się z Państwa danymi lub zmienić ich podczas transmisji w Internecie. Do tak zabezpieczonego połączenia można się dostać poprzez adres URL https://www.vg-goellheim.de.

 

12. ochrona nieletnich

Dzieci i osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów. Nie żądamy danych osobowych od dzieci, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.

 

13. Sprzeciw wobec przesyłek reklamowych

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

 

14) prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu EU GDPR i masz pewne prawa wobec administratora danych. Zostały one streszczone poniżej; szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 3, art. 12-23 rozporządzenia UE o ochronie danych:

- Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane.

Jeżeli takie przetwarzanie miało miejsce, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o celach, kategoriach i odbiorcach danych osobowych. Ponadto mogą Państwo zażądać informacji o czasie przechowywania danych, ich pochodzeniu oraz o tym, czy dane zostały przekazane do kraju trzeciego.

- Prawo do sprostowania

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych dokonuje sprostowania bez zbędnej zwłoki.

- Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo zażądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia takich danych bez zbędnej zwłoki, jeśli np. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Ponadto administrator danych powiadamia również osoby trzecie, jeśli ma to zastosowanie, o tym, że zażądali Państwo od nich usunięcia wszystkich linków do takich danych osobowych, ich kopii lub replikacji. Istnieją wyjątki od prawa do usunięcia danych (np. w przypadku istnienia podstaw prawnych lub wolności słowa).

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Pod pewnymi warunkami mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Wówczas dane te mogą być przetwarzane np. tylko za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

- Prawo do informacji

Jeżeli zażądali Państwo od administratora danych prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator danych jest zobowiązany do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo do otrzymania od administratora informacji o tych odbiorcach.

- Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W przeciwnym razie mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

- Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator nie będzie już przetwarzał tych danych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

- Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

- Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to na przykład sytuacji, gdy decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem lub gdy została podjęta za Państwa wyraźną zgodą.

- Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 GDPR.

Organem nadzorczym w Nadrenii-Palatynacie jest pełnomocnik kraju związkowego Nadrenia-Palatynat ds. ochrony danych i wolności informacji, z którym można się skontaktować pod adresem: https://www.datenschutz.rlp.de/