Odlot Uli Lamp

Biuro ds. równości

Biuro ds. równości

Biuro ds. równości


"Mężczyźni i kobiety mają równe prawa" (art. 3 ust. 2 Ustawy Zasadniczej)


Dlaczego w ogóle warto zatrudnić specjalistę ds. równych szans?

  • Kobiety są znacznie niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych, zarówno w biznesie, jak i w polityce
  • Kobiety są bardziej dotknięte bezrobociem niż mężczyźni
  • Kobiety otrzymują średnio niższe emerytury niż mężczyźni
  • Kobiety nadal ponoszą główny ciężar prac domowych, wychowywania dzieci i opieki nad osobami starszymi lub chorymi, bez odpowiedniego uznania społecznego
  • Kobiety często nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z powierzonymi im obowiązkami rodzinnymi
  • Kobiety wielokrotnie padają ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej


Codzienne życie kobiet jest nadal dalekie od teoretycznego, prawnego równouprawnienia.

Zadzwoń, jeśli jako kobieta chcesz się poskarżyć na niekorzystne warunki, szukasz wsparcia w dochodzeniu swoich praw, potrzebujesz informacji, chcesz zgłosić sugestie dotyczące poprawy sytuacji kobiet w gminie Göllheim.

Cele i działania urzędnika ds. równych szans:

Urzędnik ds. równych szans ma za zadanie pomagać we wdrażaniu konstytucyjnego wymogu równości w życiu codziennym.

Pracownik ds. równych szans jest punktem kontaktowym dla kobiet z sugestiami, pytaniami i skargami, identyfikuje istniejące deficyty w zakresie równości kobiet w gminie, opracowuje propozycje poprawy sytuacji kobiet i dziewcząt oraz inicjuje w tym celu konkretne projekty, współpracuje z kobietami i grupami kobiet, stowarzyszeniami i związkami zawodowymi itp. oraz prowadzi działania z zakresu public relations.

Według badań ONZ, połowę ludności świata stanowią kobiety. Stanowią oni jedną trzecią siły roboczej, ale pracują dwie trzecie godzin. A jednak zarabiają oni zaledwie jedną dziesiątą światowego dochodu i nie posiadają nawet jednego procenta ziemskiego bogactwa.


Pracownik ds. równych szans Susanne Nicklaus:

Z biurem pełnomocnika ds. równych szans można skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem systemu umawiania spotkań on-line.

Nie znaleziono pracowników.