Linie zamarznięte

Opłaty i taryfy

Opłaty i taryfy

Opłaty i taryfy


Zaopatrzenie w wodę:


Opłata podstawowa plus aktualnie obowiązująca stawka podatkowa
Stara wielkość licznika
   Rozmiar licznika nowy
€ za miesiąc
od 01.04.2020

       
za rok
      


Qn 2.5
               Q3 =     4
 12,00
 144,00

Qn 6
               Q3 =   10
 24,00
  288,00

Qn 10
               Q3 =   16
 37,00
  444,00

Qn 15
               Q3 =   25
 46,00
  552,00

Qn 40
               Q3 =   63
 100,00
1.200,00

Qn 60
               Q3 = 100
152,00
1.824,00


Opłata za konsumpcję powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę podatkową

     obecnieod 01.01.2021 r.
Woda słodka1,45 €/m³
1,65 €/m³
Opłata za pobór wody
0,06 €/m³                                  0,06 €/m³


Woda budowlana plus aktualnie obowiązująca stawka podatku (fakturowana codziennie)
Solidna konstrukcja
poprzez wodomierz budowlany
Budownictwo prefabrykowanepoprzez wodomierz budowlany
Opłata podstawowa
5,00 €/miesiąc
od 01.04.2020


Standpipe plus aktualnie obowiązująca stawka podatku (fakturowane codziennie)
Cena wynajmu
40,00 € / miesiąc
                                    
Depozyt

 1.000,00 €


Stawka wydatków na wykonanie i odnowienie przyłącza majątkowego w sektorze prywatnym
z dnia 20.07.2015 r. powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę podatkową
długość kabla do 10 mza m 200,00 Euro netto
Od 10 m długości kablaza m 60,00 Euro netto
Ostatni licznik liniowy dla zakresu punktów pomiarowychza m 500,00 Euro netto
Zaliczenie robót ziemnych w ramach własnej działalnościza m 50,00 euro nettoOdprowadzanie ścieków:


Opłata podstawowa za ścieki do 31.12.2021 r.

Za udostępnienie przyłącza domowego i
do odprowadzania ścieków (opłata za użytkowanie)

36,00 €/rok
3,00 € / miesiąc


Opłata podstawowa za ścieki od 01.01.2022 r.

Za wykonanie przyłącza domowego i odprowadzanie ścieków (opłata za użytkowanie)

48,00 €/rok

4,00 € / miesiąc


Opłata za korzystanie ze ścieków
od 01.01.2023 r.
2,70 €/m³                          


Powtarzająca się składka burzowa od 01.01.2023 r.
0,44 €/m²
obszar podlegający ocenie


Arkusz informacyjny dotyczący cen i taryf przedsiębiorstw komunalnych biorących udział w inicjatywie benchmarkingowej "Dobra woda - przejrzyste ceny" można znaleźć tutaj.