Ścieżka programowa Göllheim

Agenda Way

Agenda Way Göllheim

Myśl globalnie - działaj lokalnie

W Göllheim można przejść się szlakiem Agenda Trail.
W 1992 roku na konferencji w Rio de Janeiro ponad 170 krajów przyjęło Agendę 21, program zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. Agenda ma na celu zachowanie i rozwój nie tylko potrzeb dnia dzisiejszego, ale także możliwości przyszłych pokoleń. Od tego czasu opracowano wiele projektów w ramach Agendy Lokalnej dotyczących kwestii przyszłej rentowności i zrównoważonego rozwoju, które w dialogu z obywatelami, organizacjami lokalnymi i środowiskiem biznesowym mogą przyczynić się do zachowania naturalnych podstaw życia, umożliwić dobrobyt gospodarczy i zapewnić sprawiedliwość społeczną.

W celu przybliżenia idei Agendy 21 ówczesny burmistrz Hans Appel i jego rada gminy zainicjowali w 2000 roku projekt Agenda-Weg Göllheim, którego pomysłodawcami byli uczniowie gimnazjum Wilhelm-Erb-Gymnasium w Winnweiler. Przed ratuszem znajduje się główna tablica informująca o Agenda-Weg i jej stacjach w miejscowości, które są rozmieszczone od kamieniołomu do Königsgraben do centrum miejscowości.