Widok z lotu ptaka na Göllheim, w tle Donnersberg

Plany rozwoju

Plany rozwoju

Plany rozwoju

Plan zagospodarowania przestrzennego jest wiążącym planem zagospodarowania przestrzennego, który reguluje rozwój na określonym obszarze. Podczas gdy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera jedynie wiążące dla władz reprezentacje głównych cech zagospodarowania terenu, postanowienia planu zagospodarowania przestrzennego regulują strukturalne i inne wykorzystanie terenu w sposób szczegółowy i ogólnie wiążący. Zasadniczo plan zagospodarowania przestrzennego należy opracować na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zasadami Federalnego Kodeksu Budowlanego (BauGB) plany zagospodarowania przestrzennego miast powinny przyczyniać się do zapewnienia humanitarnego środowiska oraz do ochrony i rozwoju naturalnych podstaw życia. Dlatego też planowaniu przestrzennemu w miastach towarzyszy zwykle planowanie ochrony przyrody i regularnie zawiera ono oddzielny raport środowiskowy.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo przegląd wszystkich prawomocnych planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, jak również prawomocny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Göllheim.