Widok z lotu ptaka na Göllheim, w tle Donnersberg

Plan działania w sprawie hałasu

Plan działania w sprawie hałasu

Plan działania w sprawie hałasu


Plan działania w sprawie hałasu - etap III dla gminy Göllheim
Ogłoszenie o wejściu w życie

Na podstawie Dyrektywy UE w sprawie hałasu w środowisku 2002/49/WE i jej implementacji w Federalnej Ustawie o Kontroli Emisji (BImSchG), gminy są zobowiązane do sporządzenia planu działania w zakresie hałasu. Służą one do regulowania problemów związanych z hałasem i jego skutkami. Celem tych planów działania w zakresie hałasu powinna być również ochrona obszarów cichych przed wzrostem hałasu. Plany działania w sprawie hałasu mają być poddawane przeglądowi w przypadku znaczących zmian, w przeciwnym razie co pięć lat, i w razie potrzeby zmieniane.

Gmina Göllheim zleciła sporządzenie map hałasu biuru doradztwa w zakresie hałasu GSB z St. Wendel. Odcinki dróg w gminie Göllheim, które zostały uwzględnione w mapach hałasu, to autostrada A63 (ok. 4.230 m) oraz odcinek drogi federalnej B47 (ok. 4.600 m).

Udział społeczeństwa jest istotną częścią planowania działań związanych z hałasem. Z tego powodu społeczeństwo otrzymało możliwość poinformowania się o sytuacji w zakresie hałasu i aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu planów działania w zakresie hałasu.

W dniu 3 grudnia 2018 r. rada gminy Göllheim podjęła decyzję o opublikowaniu planu działania w sprawie hałasu w obecnej wersji roboczej oraz o zaangażowaniu władz i publicznych grup interesu.

Publiczna ekspozycja i zaangażowanie sponsorów miało miejsce od 20.12.2018 do 22.02.2019.

Obywatele zostali poinformowani o możliwości wzięcia udziału w konkursie w dzienniku urzędowym oraz za pośrednictwem Internetu. Projekt planu działania w sprawie hałasu można było pobrać ze strony internetowej gminy. Otrzymano łącznie 11 uwag od grup interesu publicznego (w tym od zarządców dróg). Nie zawierają one żadnych kwestii ani sugestii, które można by rozważyć. Mieszkańcy gminy Göllheim nie zgłosili żadnych uwag.

Plan działań przeciwhałasowych został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy w dniu 15 kwietnia 2019 r. Opinia publiczna zostanie poinformowana o wejściu w życie w dniu 25.04.2019 r.

 

Plan działania w sprawie hałasu można pobrać tutaj.