Linie zamarznięte

Witamy w VG-werke

VG Works

Przedsiębiorstwa komunalne Göllheim


Drodzy współobywatele, drodzy klienci,

W ramach samorządu terytorialnego za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wszystkich przyłączonych gmin odpowiada gmina stowarzyszeniowa Göllheim.

W celu realizacji tych zadań w 1978 roku utworzono Zakład Komunalny Gölllheim jako przedsiębiorstwo komunalne z oddziałami eksploatacyjnymi wodociągów i kanalizacji.

Oba oddziały operacyjne będą zarządzane zgodnie z przepisami Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (Rozporządzenie o własnej działalności gospodarczej i zakładaniu przedsiębiorstw) oraz Statutu Operacyjnego z dnia 11 grudnia 2017 r.

W zakres naszych kompetencji wchodzi:

  • zapewnienie zaopatrzenia w wodę pitną, wodę użytkową i wodę do celów publicznych na obszarze objętym związkiem gmin
  • Odprowadzanie i nieszkodliwe usuwanie ścieków i wód opadowych z nieruchomości znajdujących się na terenie usługodawcy.
  • Zbieranie, usuwanie, obróbka i recykling osadów z zatwierdzonych małych oczyszczalni ścieków

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują informacji na temat zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

Państwa kierownik zakładu,
Werner Radetz