Widok z lotu ptaka na Göllheim, w tle Donnersberg

Informacje na temat programu finansowania

Informacje na temat programu finansowania

Informacje na temat programu finansowania

Włączenie miasta Göllheim do programu rozwoju obszarów miejskich Nadrenii-Palatynatu

Jak już kilkakrotnie informowano w prasie lokalnej, gmina Göllheim decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sportu Nadrenii-Palatynatu z dnia 10 lipca 2017 r. została włączona do programu wsparcia rozwoju miast "Stadtumbau" (przebudowa miast).

Jest to instrument finansowania, który może być wykorzystywany do rozwoju obszarów śródmiejskich o szczególnej potrzebie odnowy miejskiej i gospodarczej.

Po tym, jak przed kilkoma laty społeczność lokalna zdołała zrealizować liczne działania publiczne w ramach programu rewitalizacji, obecnie główny nacisk kładzie się na wspieranie prywatnych działań rewitalizacyjnych. Celem jest stworzenie do końca 2019 r. warunków dla osób prywatnych do otrzymania dotacji na przebudowę w przyszłym obszarze przebudowy. W najbliższych miesiącach zostaną stworzone warunki wstępne, a kryteria i poziomy finansowania zostaną opracowane. Informacje na temat sposobu ubiegania się o dotacje zostaną podane w odpowiednim czasie w dzienniku urzędowym oraz na niniejszej stronie internetowej. Oprócz możliwych dotacji, inwestorzy, którzy podejmą odpowiednie działania w tej dziedzinie, będą mieli możliwość odpisania podatku.

Projekt badań przygotowawczych dla środka rewitalizacji
"Stadtumbau Ortskern Göllheim" gminy Göllheim (dokumenty 2018)

Powrót do przeglądu Fundusze na rozwój miejski Göllheim