Immesheim z lotu ptaka

Fundusz umarzania długów komunalnych

Immesheim

Fundusz na rzecz redukcji zadłużenia gminy Immesheim

KEF-RP Immesheim

Decyzja o uczestnictwie

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011 r. rada gminy podjęła decyzję o przystąpieniu do Funduszu Wspierania Zadłużenia Gmin Nadrenii-Palatynatu.

Dowód wyników konsolidacji

Wynik konsolidacji, który ma zostać osiągnięty dzięki Funduszowi Wspierania Zadłużenia Gmin Nadrenii-Palatynatu oraz stan faktyczny można zobaczyć w poniższym pliku PDF.