Kościół i okoliczne domy w Lautersheim

Fundusz umarzania długów komunalnych

Lautersheim

Fundusz na rzecz redukcji zadłużenia komunalnego Lautersheim