Kościół i okoliczne domy w Lautersheim

Fundusz umarzania długów komunalnych

Lautersheim

Fundusz na rzecz redukcji zadłużenia komunalnego Lautersheim

KEF-RP Lautersheim

Decyzja o uczestnictwie

Na posiedzeniu w dniu 31 maja 2012 r. rada gminy podjęła decyzję o przystąpieniu do gminnego funduszu oddłużeniowego Nadrenii-Palatynatu.

Dowód wyników konsolidacji

Wynik konsolidacji, który ma zostać osiągnięty dzięki Funduszowi Wspierania Zadłużenia Gmin Nadrenii-Palatynatu oraz stan faktyczny można zobaczyć w poniższym pliku PDF.