Odlot Uli Lamp

Fundusz umarzania długów komunalnych

Gmina

Fundusz umarzania długów gminnych Verbandsgemeinde

KEF-RLP Gmina

Decyzja o uczestnictwie

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2011 r. Rada Związku podjęła decyzję o przystąpieniu do Funduszu Wspierania Zadłużenia Gmin Nadrenii-Palatynatu.

Dowody konsolidacji

Wynik konsolidacji, który ma zostać osiągnięty dzięki Funduszowi Wspierania Zadłużenia Gmin Nadrenii-Palatynatu oraz stan faktyczny można zobaczyć w poniższym pliku PDF.

Powrót do przeglądu Fundusz Oddłużenia Gmin