Linie zamarznięte

Witamy w VG-werke

Analizy wody

Analizy wody

Woda pitna jest najlepszym i najczęściej kontrolowanym środkiem spożywczym. Rozporządzenie w sprawie wody pitnej (TrinkwV), które obowiązuje od 01.01.2003 r., ustanawia najwyższe na świecie wymagania jakościowe dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ścisłej współpracy z publiczną służbą zdrowia oraz uznanymi, niezależnymi laboratoriami specjalistycznymi, w regularnych odstępach czasu badane są próbki wody z terenu naszej gminy.

W aktualnej ogólnej ocenie tego badania zaświadcza się, że wymagania rozporządzenia w sprawie wody pitnej są w pełni spełnione, wszystkie ustalone wartości graniczne są zachowane, a w większości przypadków są nawet wielokrotnie zaniżone.

Tutaj przedstawiamy szczegółowe wyniki naszych regularnych badań wody pitnej.

Powrót do przeglądu Zaopatrzenie w wodę