Znak ratusza w VG Göllheim, w tle kościół

Przetargi

Przetargi

Przetargi publiczne

Odniesienie do publicznego zaproszenia do składania ofert zgodnie z §3 (1) VOB/A

Urząd gminy Göllheim ogłosił publiczne zaproszenie do składania ofert na prace związane z kształtowaniem krajobrazu i roślinności w gminie Ottersheim w ramach specjalnego zielonego kontyngentu w gminie Ottersheim. Pełny tekst ogłoszenia oraz link do pobrania dokumentacji przetargowej można znaleźć w Internecie pod następującym adresem:

https://www.subreport.de/E81867229


Odniesienie do publicznego zaproszenia do składania ofert zgodnie z §3 (1) VOB/A

Verbandsgemeindewerke Göllheim ogłasza przetarg publiczny dla VGW Göllheim i lokalnej gminy Dreisen na działkę - rozbudowa drogi, roboty budowlane w zakresie kanalizacji i wodociągów w lokalnej gminie Dreisen.

Pełny tekst ogłoszenia oraz link do pobrania dokumentacji przetargowej można znaleźć w Internecie pod następującymi adresami:

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YJV608R/documents

lub pod

https://www.vergabeberatungsstelle.de/aktuelle-ausschreibungenKontakt

Nie znaleziono pracowników.