Znak ratusza w VG Göllheim, w tle kościół

Przetargi

Przetargi

Przetargi publiczne

Odniesienie do publicznego zaproszenia do składania ofert zgodnie z §3 (1) VOB/A

Władze lokalne Göllheim ogłaszają publiczne zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie terenu otwartego przy Gaubergstraße 2 w Rüssingen dla części 01 - Prace rozbiórkowe i części 02 - Prace konstrukcyjne, inżynieria lądowa i zagospodarowanie terenu.

Pełny tekst ogłoszenia oraz link do pobrania dokumentacji przetargowej można znaleźć w Internecie pod następującymi adresami:

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YJVHK17/documents

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YJVHK18/documents

lub pod

https://www.vergabeberatungsstelle.de/aktuelle-ausschreibungen