Urząd Rejestracji Informacji Specjalnych

URZĄD REJESTRUJĄCY INFORMACJE SPECJALNE

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego zapisuje dane o stanie cywilnym (nazwisko, datę urodzenia, ojcostwo) w rejestrach i aktach. Na tej podstawie wydawane są dokumenty i certyfikaty oraz udzielane informacje. Ponadto Państwa dane będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do opuszczenia kościoła, wspólnoty religijnej lub ideologicznej. Za przetwarzanie danych odpowiedzialna jest gmina Göllheim. Dostarczy on bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych i jest odpowiedzialny, jeśli chcą Państwo dochodzić praw w związku z przetwarzaniem danych.

Podstawa prawna do przetwarzania danych wynika z ustawy o stanie osobowym, rozporządzenia o stanie osobowym, ewentualnie z odpowiednich przepisów międzynarodowych, jak również z § 2 ust. 1 ustawy o opuszczaniu wspólnot wyznaniowych oraz § 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane urzędów stanu cywilnego mogą byćudostępniane innym krajowym i zagranicznym urzędom stanu cywilnego, innym osobom, innym organom władzy, sądom, ewentualnie wspólnotom wyznaniowym i przedstawicielstwom konsularnym innych państw tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone.

Dane zapisane w rejestrach są trwale przechowywane. Po upływie 30, 80 lub 110 lat, w zależności od rodzaju transakcji dotyczącej statusu osobowego, mają one zostać przekazane do archiwów w celu ich przejęcia wraz z danymi zawartymi w powiązanych z nimi aktach. Rezygnacje kościelne są przechowywane przez 80 lat, a następnie mogą być przejęte przez archiwa.

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w gminie Göllheim można skontaktować się pod adresem datenschutz@vg-goellheim.de lub 06351-490939. W przypadku pytań lub skarg można również skontaktować się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji Nadrenii-Palatynatu. On lub odpowiedzialny pracownik urzędu stanu cywilnego udzieli Państwu również informacji na temat Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.