Kościół ewangelicki Biedesheim

Fundusz umarzania długów komunalnych

Biedesheim

Fundusz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Biedesheim

KEF-RP Biedesheim

Decyzja o uczestnictwie

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2011 r. rada gminy podjęła decyzję o przystąpieniu do Funduszu Wspierania Zadłużenia Gmin Nadrenii-Palatynatu.

Poniżej mogą Państwo obejrzeć umowę konsolidacyjną w formacie PDF:

Dowód wyników konsolidacji

Wynik konsolidacji, który ma zostać osiągnięty dzięki Funduszowi Wspierania Zadłużenia Gmin Nadrenii-Palatynatu oraz stan faktyczny można zobaczyć w poniższym pliku PDF.