Rüssingen z daleka

Fundusz umarzania długów komunalnych

Ruessingen

Fundusz wyrównania zadłużenia gminy Rüssingen