Odlot Uli Lamp

Rozwój wsi w centrach wsi

Rozwój wsi w centrach wsi

Rozwój wsi w centrach miast - współpraca międzygminna!


Gminy Otterbach-Otterberg i Göllheim postanowiły współpracować, aby uczynić swoje centra wsi bardziej zrównoważonymi w ramach projektu LEADER.
Celem projektu "Rozwój wsi w centrum wsi - współpraca międzygminna" jest rewitalizacja centrów wsi przy jednoczesnym zachowaniu charakteru charakterystycznych struktur wiejskich. Centra wsi mają być rozwijane w bardziej zrównoważony sposób dla wszystkich faz życia.

Celem jest przyciągnięcie większej liczby osób zainteresowanych życiem na wsi i zwrócenie ich uwagi na walory życia w centrum wsi. Jednocześnie istniejące struktury muszą zostać dostosowane do aktualnego rozwoju: życie wielopokoleniowe, życie seniorów, dostępność (zwłaszcza w przestrzeni publicznej), aspekty energetyczne, wysokiej jakości infrastruktura (internet, rozwój itp.). Jest to możliwe tylko dzięki odpowiednim instrumentom planowania urbanistycznego i wsparciu finansowemu ze strony zainteresowanych stron, co projekt ma na celu zademonstrować.